எடுத்துக்காட்டாக, செந்தமிழ், பாட நூல்களுக்குரிய மொழியாகவும், பெருமளவுக்கு இலக்கிய மொழியாகவும், மேடைப் பேச்சுகளுக்கும், விவாதங்களுக்கும் உரிய மொழியாகவும் விளங்கிவருகிறது. That includes 'peppermint' (keep the candy canes on the trees and out of your mouth), caffeine, garlic, onions, and such acidic foods as orange juice and tomatoes. தென்னாப்பிரிக்காவிலும் தமிழுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம் உள்ளது. A white, crystalline, aromatic substance resembling camphor, extracted from oil of peppermint (Mentha); -- called also mint camphor or peppermint camphor. Find more Tamil words at wordhippo.com! How to say Menthol in English? ஆங்கிலம்  • Of or pertaining to the mind; intellectual; as, mental faculties; mental operations, conditions, or exercise. Bangla meaning of menthol … எத்னொலோக் (Ethnologue) என்ற மொழிகள்பற்றிய பதிப்பு நிறுவனம், தமிழில் 22 வட்டார வழக்குகள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறது. எனினும் மொழியியல் உட்சான்றுகள், மிகப் பழைய ஆக்கங்கள் கி. Noun. இன்று கிடைக்கக்கூடிய மிகப் பழைய ஆக்கம் தொல்காப்பியம் ஆகும். தற்காலத்தில் தமிழில் பெரும்பாலும் அனைத்துலக எண் குறியீடுகளே பயன்பாட்டில் உள்ளனவாயினும் சில பத்தாண்டுகளுக்கு முன்வரை தனியான எண் குறியீடுகள் பயன்பட்டுவந்தன. கீழேயுள்ள அட்டவணையில் தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள், அனைத்துலக ஒலிப்பெழுத்துக்களுடனும், ஒலிப்பு வகைகளுடனும் தரப்பட்டுள்ளன. தமிழ் மொழி வழக்குகள் வட்டார அடிப்படையில் மட்டுமல்லாது சாதி அடிப்படையிலும் வேறுபடும். Here's a list of translations. தமிழ் எழுத்தில் ஏன் மிடற்றொலி மற்றும் பிறவொலி வேறுபாடுகள் இல்லையென்ற கேள்விக்கு ஒலிப்பியலாளர்கள் நடுவே ஒருமித்த கருத்து இல்லை. தென்னாப்பிரிக்கா, கயானா, பிஜி, சுரினாம் மற்றும் திரினிடாடு, டொபாகோ போன்ற நாடுகளிலும் பலர் பூர்வீகத் தமிழராக இருந்தும், அந்நாடுகளில் அவர்கள் தமிழ் மொழியைப் பேசுவதில்லை. தெலுங்கு • தமிழ் இந்திய மாநிலமான, தமிழ்நாட்டின் ஆட்சி மொழியாகும். உயர்திணை ஆண்பால், பெண்பால், பலர்பாலென மூன்று பால்களாகவும், அஃறிணை ஒன்றன்பால், பலவின் பாலென இரண்டு பால்களாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழ் மொழி ஆய்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இந்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் சில அமைப்புகளை நிறுவிச் செயல்படுத்தி வருகின்றன. Learn more. இலங்கையில் பேசப்படும் தமிழின் சில சொற்கள், தமிழகத்தில் அன்றாட வழக்கில் பயன்படுத்தப் படுவதில்லை. எனினும் ஈ. the aromatic leaves of a plant of the mint family, or an essential oil obtained from them, used as a flavoring in food. கொடுந்தமிழ் அல்லது வழக்குத்தமிழில் ஒவ்வொரு வட்டாரத்திற்கும் ஏற்ப ஒலிப்புமுறை வேறுபடுகிறது. And if your gut does start complaining, placate it with a cup of soothing mint or ginger tea or a capsule of 'peppermint' oil. இவ்வெழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு மாறாகத் தொல்காப்பியம் கூறியபடி அச்சொற்களைத் தமிழ்படுத்த வேண்டும் என்றும் ஒரு கருத்து நிலவுகிறது. (1992). Studies show that inhaling 'peppermint' essential oil throughout the day whenever your energy flags clears thinking and boosts productivity. Find Menthol Crystal manufacturers, Menthol Crystal suppliers, exporters, wholesalers and distributors in Tamil nadu India - List of Menthol Crystal selling companies from Tamil nadu with catalogs, phone numbers, addresses & prices for Menthol Crystal. Investigators have examined the pharmacokinetic parameters of menthol, the main component of 'peppermint' oil. இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளினதும் கூட்டுக் கூட்டமொன்றின்போது, 2004 சூன் 6 ஆம் நாள் அப்போதைய இந்திய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம்-ஆல் இவ்வறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.[25]. தமிழ் மொழியிலிருந்து உருவான சொற்களின் பட்டியல், தமிழை ஆட்சிமொழியாகக் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல், தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள்தொகை நகரங்கள் வாரியாக, தமிழ் மொழி பேசும் மக்கள் தொகை நாடுகள் வாரியாக, "Myanmar's Tamils seek to protect their identity", http://www.bbc.com/news/world-asia-25438275, உலகில் பேசப்படும் மொழிகளில் தமிழ் மொழி 15வது இடம், "Official languages and national language", http://glottolog.org/resource/languoid/id/tami1289, http://glottolog.org/resource/languoid/id/oldt1248, http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=tam, இணையத்தில் அதிகம் பயன்படும் மொழி 'தமிழ்'..! ஆய்த எழுத்து ஒரு சார்பெழுத்தாகும். Youtube Channel U, It felt that laws are supposed to be gender neutral. இலங்கையில், அதிக மக்கள் தொகையைக் கொண்ட யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கையே பெரும்பாலான வெளியார் இலங்கைத் தமிழ்ப் பேச்சு வழக்காக இனங்கண்டு கொள்கின்றனர். இதன் சில பகுதிகள் கி. இங்கனெ என்பது "இங்கணே" அல்லது "இங்கனே" என்பதன் மாற்றமும் "இங்குட்டு"/"இங்கிட்டு" என்பது "இங்கட்டு" என்னும் செம்மொழிச்சொல்லின் மாற்றமும் ஆகும். இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பழமை வாய்ந்த இலக்கிய மரபைக் கொண்டுள்ள தமிழ் மொழி, தற்போது வழக்கில் இருக்கும் ஒரு சில செம்மொழிகளில் ஒன்றாகும். Contextual translation of "mentha oil meaning in tamil" into Tamil. எடுத்துக்காட்டாக, பள்ளிக் குழந்தைகள் சிறுவயதில் கற்கும் அகர வரிசையான ஆத்திசூடி 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இயற்றப்பட்டது. தமிழின் இயல்பினைத் தொல்காப்பியம் நமக்குப் புலப்படுத்துகிறது. தற்காலத்தில், எழுதுவதற்கும், மேடைப் பேச்சுக்கும் செந்தமிழே பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. (3rd ed.). வெ. Her mom looked concerned as she put away a package of 'peppermint' tea. மற்றும் பல வேறு பழைய செந்தமிழ்ச் சொற்களினின்றும் பிறந்தவையாகும். Human translations with examples: jojoba oil, தேஷ் பொருள் தமிழில், ரீம் பொருள் தமிழில். தமிழ் இலக்கணம் பெருவாரியாகத் தொல்காப்பியத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் பிராமி காலப்போக்கில் வட்டெழுத்தாக உருமாறியது. இவற்றுக்கு ஒன்று அல்லது பல ஒட்டுக்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் புதிய சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சிங்கப்பூரிலும் நான்கு ஆட்சி மொழிகளுள் தமிழும் ஒன்று. தமிழறிஞர்களும், மொழியியலாளர்களும், தமிழ் இலக்கியத்தினதும் தமிழ் மொழியினதும் வரலாற்றை ஐந்து காலப்பகுதிகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளனர். Menthol: பச்சை கற்பூரம். Sorry, no text. தமிழில், பெயர் வகை, எண், வேற்றுமை, காலம், போன்றவற்றை விளக்கச் சொற்களுடன் பின்னொட்டுக்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. Menthol is a natural constituent of plants in the mint family, particularly 'peppermint' and spearmint, although the aromatic oils of all the other mints contain it, as well. வட்டெழுத்தில் சமஸ்கிருத ஒலிகள் குறிக்கப்பட முடியாது என்பதால் சமஸ்கிருத ஒலிகளை எழுதும் பொருட்டு சில கிரந்த எழுத்துமுறை கிரந்த எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தினர். மலையாளத்துக்கும், தமிழுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் சில, வரலாற்றுக்கு முந்திய காலம் தொட்டே கிழக்குத் தமிழ் வழக்கிற்கும், மேற்குத் தமிழ் வழக்கிற்குமிடையே பிரிவு ஏற்படத் தொடங்கியதைக் காட்டுவதாக அமைகின்ற போதும், தெளிவாக இரண்டு தனி மொழிகளாகப் பிரிந்தது 13 ஆம் 14 ஆம் நூற்றாண்டுக் காலப் பகுதியிலேயே ஆகும். [19] பனையோலைகளில் எழுதப்பட்டு (திரும்பத் திரும்பப் படியெடுப்பதன் (பிரதி பண்ணுவது) மூலம்) அல்லது வாய்மொழி மூலம் வழி வழியாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்ததால், மிகப் பழைய ஆக்கங்களின் காலங்களைக் கணிப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. பின்னொட்டுக்கள் சொற்களின் இலக்கண வகையில் மாற்றங்களை உண்டாக்குகின்றன அல்லது அவற்றில் பொருளை மாற்றுகின்றன. பலர்பால் பன்மைப் பொருளைச் சுட்டுவது மட்டுமன்றி மதிப்புக் கொடுப்பதற்காக ஒருமையாகவும் பயன்படுவதுண்டு. See more. The main form of menthol occurring in nature is (−)-menthol, which is assigned the (1R,2S,5R) configuration. அவை உயர்திணை, அஃறிணை என்பவை. The sky was icy blue and the chill wind made it feel like everyone in the whole world was sucking on a moon-sized 'peppermint' every time we breathed in. English தமிழ்ச் சொற்கள் வேர்ச் சொற்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஒப்பாரி என்பது இறப்புக்கு பின் வருந்தி பாடுவது. இரு பகுதியினருமே இம்மொழியினைத் தமிழ் எனவே வழங்கிவந்துள்ளனர். வெ. அவ்வாறு அவர்கள் சென்ற இடங்களில் தமிழ் பேசும் சமுதாயங்கள் உருவாகின. "பாலக்காட்டு ஐயர்" தமிழில் பல மலையாள சொற்கள் கலந்திருக்கும். Pakistanncss@gmail.com; 214RB Dowood Colony, Madina town Faisalabad 38000 Punjab – Pakistan. மெய்யெழுத்துக்களில் வன்மையான ஓசையுடைய எழுத்துகள் வல்லினம் என்றும், மென்மையான ஓசையுடைய எழுத்துகள் மெல்லினம் என்றும், இவை இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட ஓசையுடைய எழுத்துகள் இடையினம் என்றும் வழங்கப்படும். தமிழர் பொதுவாக இவ்வேறுபாட்டை உணர்ந்திருக்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, "க" எனும் மெய்யொலி மிடறு நீங்கிய நிலையில் (voiceless) "k" ஒலியுடன் சொல்லின் முதலில் வரும்பொழுதும் (உ: கல்), பிற இடங்களில் ஒற்றிரட்டித்து (geminate) வரும்பொழுதும் (உ: அக்கா), அமைகிறது. இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மாநிலத்திலும் புதுச்சேரி ஒன்றியப் பகுதியிலும் தமிழ் அரச அலுவல் மொழியாக இருக்கிறது. கசுமீரியம் • இந்தியாவில் பொதுக் கொடுந்தமிழ், "படித்த, பிராமணரல்லாதவர்'களின் பேச்சுவழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது" (Schiffman, 1998). "கண்" என்னும் சொல்லின் பொருள் இடம் ஆகும். Mint Leaves meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com. பெரும்பாலான தற்காலத் திரைப்படங்கள், மேடை நாடகம் மற்றும் தொலைக் காட்சி, வானொலி முதலியவற்றில் இடம்பெறும் மக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் பலவற்றிலும் கொடுந்தமிழ் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம். எனினும் குறிப்பிடத் தக்க அளவுக்கு, தஞ்சாவூர் மற்றும் மதுரைப் பேச்சு வழக்குகளில் செல்வாக்கு உள்ளது. மிக அண்மைக்காலங்களில், பெரும்பாலும் இலங்கையின் இன முரண்பாடுகள் காரணமாக அகதிகளாக அங்கிருந்து இடம் பெயர்ந்தவர்களும், ஓரளவு பொருளாதாரக் காரணங்களுக்காக இடம் பெயர்ந்தவர்களுமாக, பல தமிழர்கள் ஆத்திரேலியா, கனடா, ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் பெரும்பாலான ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். Menthol is an organic compound made synthetically or obtained from the oils of corn mint, peppermint, or other mints.It is a waxy, crystalline substance, clear or white in color, which is solid at room temperature and melts slightly above. "க" என்பது மிடற்றொலியாக (voiced) "g" ஒலியுடன், தொல்காப்பிய விதிப்படி சொல்லின் முதலில் வராது, சொல்லின் உள்ளே வரும்: (உ: பூங்கா) தன் இன மூக்கொலியை (nasal) அடுத்து வரும். - கூகுள் சர்வே முடிவு, http://www.hindu.com/2005/11/22/stories/2005112215970400.htm, குடியரசுத் தலைவரின் பேச்சின்-கூற்று 41 யும். [20] பண்டைத் தமிழில் எழுதப்பட்ட குறிப்பிடத் தக்க காப்பியம், கி. A Reference Grammar of Classical Tamil Poetry. Hindi words for menthol include सिर आदि के दर्द को मिटानेवाला कपूर जैसे पदार्थ जो पिपरमेंट के तेल से निकाला जाता है and पोदीने का सत. தற்கால தமிழ் இலக்கணம் பெரும்பாலும் நன்னூலைத் தழுவியமைந்துள்ளது. Dictionary, 'Peppermint': Has no flavour or essence of its own (IANS Review, Rating: **), Hello English works best on our Android App. Ointment is an oily kind of cream that you use to soothe or heal your skin. adultery meaning in tamil. நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்ட, கட்ட முட்ட. நவீனத் தமிழ்மொழி பழந்தமிழ் மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெரும்பாலான சொற்களை இன்னும் பயன்படுத்துகின்றது. Need to translate "menthol cigarette" to Russian? இராமச்சந்திரன் ஆட்சியில் அச்சில் ஏற்றுவதை எளிமைப்படுத்தும் வகையில் ஈ. தமிழ் மேற்படி நாடுகளின் பிற பகுதிகளிலும், குறிப்பாக, இந்திய மாநிலங்களான கர்நாடகம், கேரளம் மற்றும் மகாராட்டிரத்திலும், இலங்கையில் கொழும்பு மற்றும் மத்திய மலை நாட்டுப் பகுதிகளிலும் முஸ்லிம்கள் வாழும் பகுதிகளிலும் வழங்கி வருகின்றது. புதுமைப்பித்தன் எழுதிய 'பொன் நகரம்' சிறுகதை. Menthol is an organic compound made synthetically or obtained from the oils of corn mint, peppermint, or other mints.It is a waxy, crystalline substance, clear or white in color, which is solid at room temperature and melts slightly above. You get the drift. எஸ். நாட்டுப் பற்று, சமயப் பற்றுப் போன்று இது உணர்வு, அரசியல், கொள்கை கலந்த ஒரு நிலைப்பாடு ஆகும். தமிழில் பெயர்ச் சொற்கள் இரண்டு திணைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. Mentee definition, a person who is guided by a mentor. தமிழில் 12 உயிரெழுத்துகளும், 18 மெய்யெழுத்துகளும் உள்ளன. இராசம். A white, crystalline, aromatic substance (C10H20O) resembling camphor, extracted from oil of peppermint (Mentha); -- called also mint camphor or peppermint camphor.It has the peculiar effect on skin and membranes of making them feel cool, and is used in liqueurs, confections, cigarettes, cough drops and perfumes, among other things. முக்கியமாக, இலக்கியம் மற்றும் அது போன்ற பண்பாட்டு மற்றும் மரபுவழிப் பயன்பாடுகளுக்கு அப்பால், கல்வி, அறிவியல், நிர்வாகம் மற்றும் இன்னோரன்ன நவீனத் துறைகளிலும் தமிழ் பயன்படுத்தப்பட்டுவரும் தமிழ்நாடு, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் உருவாக்கப்படும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழ்ச் சொற்கள், ஒரு பகுதியினர் பயன்படுத்தும் தமிழை இன்னொரு பகுதித் தமிழர் புரிந்து கொள்ளமுடியாத அளவுக்கு வேறுபாடுள்ள மொழி வழக்குகள் உருவாகக் காரணமாக உள்ளன. இக்கருத்திலிருந்து மாறுபட்டு மிடற்றொலிகள் அவற்றையொத்த பிற ஒலிகளின் வகையொலிகளாகவே தமிழில் இருந்துள்ளன என்றும் அதனாலேயே அவற்றிற்கெனத் தனியாக எழுத்துக்குறிகள் இல்லையெனவும் ஒரு கருத்தைச் சிலர் முன்வைக்கின்றனர். For relief in minutes, add 1 to 2 drops of 'peppermint' essential oil to 4 to 6 ounces of water. அது இன்றைய மொழியியலாளரின் எண்ண ஓட்டத்தைப் பெருமளவில் ஒத்துள்ளது. இதன் விளைவாக முறையான ஆவணங்களிலும், மேடைப் பேச்சுகளிலும், அறிவியல் எழுத்துக்களிலும் வடமொழிக் கலப்பில்லாத தமிழ் பயன்பட வழியேற்பட்டது. Meaning of bubblegum. தமிழ் எழுத்து முறைமை ஒலிப்பியல் அடிப்படையிலானது; குறுக்கம், அளபெடை, மற்றும் புணர்ச்சி நெறிகளுக்கு உட்பட்டே எழுத்துகள் ஒலிக்கப்படுகின்றன. போடோயம் • ஆயினும் திருநெல்வேலி பகுதிகளில் "இங்கனெ" என்றும், இராமநாதபுரம் பகுதிகளில் "இங்குட்டு" / "இங்கிட்டு" என்றும் வழங்கும் சொற்கள் "இங்கே" என்ற சொல்லில் கிளைத்தவை அல்லாமல் வேறு செந்தமிழ்ச்சொற்களினின்றும் பிறந்தவையாகும். தமிழ் மொழி (Tamil language) தமிழர்களினதும், தமிழ் பேசும் பலரதும் தாய்மொழி ஆகும். இறுதியாக, ஹெப்பார் மற்றும் மாண்டியம் வட்டாரங்களில் பதினோறாம் நூற்றாண்டில் புலம் பெயர்ந்த வைணவ கோட்பாட்டைப் பின்பற்றும் ஐயங்கார் தமிழர்களால் பேசப்படும் தமிழில் வைணவ பரிபாசையின் எச்சம் காணப்படுகிறது. Even in the section about “love”, Valluvar has based it on the principles of righteousness. They're rich in natural ingredients like moisturizing shea butter and avocado oil, invigorating 'peppermint' and other essential oils. ... other than tobacco flavor, would be removed from the market, this would include mint and menthol flavoring, as well as candy flavors, bubblegum flavor, fruit flavor, alcohol flavor. 0. var m = pw>(e.gw[ix]+e.tabw+e.thumbw) ? curryadmin. 50 Cent: ... (Tamil… அவை பின்வருவன. ', பேச்சுத்தமிழ் – உரைநடைத்தமிழ் வேறுபாடுகள், தமிழ் மொழி ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்புகள், Nationalencyklopedin, "Världens 100 största språk 2007" The World's 100 Largest Languages in 2007. Suitable repellent oils are lavender, citronella, 'peppermint' , lemongrass, cinnamon, thyme and basil. 400 ஆம் ஆண்டு காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகக் கருதப்படுகின்றது. திருக்குறள் போன்ற சிறந்த பழந்தமிழ் படைப்புகள் தமிழர்களால் சிறப்பாகக் கற்கப்படுவதற்கு இத்தொடர்ச்சியான சொற்பயன்பாடு உதவுகின்றது. இந்தி • அதனால், இந்திய ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழிகள் மற்றும் பிற திராவிட மொழிகளைப் போலன்றி தமிழில் இவ்வொலிகளுக்கெனத் தனியெழுத்துக்கள் தேவைப்படவில்லை என்று கருதுகின்றனர். இருப்பினும் இலங்கையின் கிழக்குப்பகுதியில் குறிப்பாக மட்டக்களப்புப் பேச்சுத் தமிழ் யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கிலிருந்து வேறுபட்டு வடமொழிக்கலப்புக் குறைந்து, மிகப்பழைய விளிப்புப் பெயர்களையும் அசைச்சொற்களையும் கொண்டு காணப்படுகிறது.[26]. எடுத்துக்காட்டு. கொங்கணியம் • தமிழ் மொழிக் குடும்பம்: தமிழ் நாட்டை எல்லையாகக் கொண்டுள்ள, கேரள மாநில மக்களால் பேசப்படும் மலையாளம், சொற்கள், வசன அமைப்பு ஆகிய அம்சங்களில் தமிழை நெருக்கமாக ஒத்துள்ள ஒரு மொழியாகும். With ingredients like 'peppermint' and jojoba essential oil, milk protein, and Shea butter, it is also good for your hair. தமிழில் வேற்றுமைகள் எட்டுவகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 4 ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் கி. Tamil Translations of Ethics. மலையாளம் •. "உடல் மண்ணுக்கு, உயிர் தமிழுக்கு" போன்ற முழக்கங்கள் ஊடாகவும், கவிதைகள் ஊடாகவும், செயற்பாடுகள் ஊடாகவும், இயக்கங்கள் ஊடாகவும் தமிழ்ப் பற்று வெளிப்படுப்படுத்தப்படுகிறது. இப்பகுப்பு சமஸ்கிருத இலக்கண அடிப்படையிலானது என்றும் இதனால் செயற்கையானது என்றும் தற்கால மொழியியலாளர் சிலர் கூறுகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, "இங்கே" என்ற சொல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பரவலாக "இஞ்ச" என்றும், தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் "இங்க" என்றும், யாழ்ப்பாணம் (இலங்கை) பகுதிகளில் "இங்கை" என்றும் வழங்கப்படுகின்றது. கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் ஆக்கங்கள் கிறித்துவுக்கு முன் 400-ம் ஆண்டைச் சேர்ந்த பிராமி எழுத்துகளில் எழுதப்பெற்றவைகளாகும். தமிழில் வட்டாரமொழி வழக்குகள், பெரும்பாலும் சொற்களை ஒலிப்பதில் மாறுபடுகின்றன. Find more Hindi words at wordhippo.com! The most recognized and best selling product of the company is Marlboro. November 10, 2020 By Leave a Comment. கதை வாசிப்பு. a crucial point in his speech. பிறமொழிச் சொற்கள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருப்பது தமிழ் மொழியின் தொடர்ச்சிக்கும் தனித்துவத்திற்கும் அவசியம், ஆகையால் தமிழ் அடிச்சொற்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் சொற்களைப் பயன்படுத்துவதே நன்று என்பது பல தமிழ் ஆர்வலர்களின் கருத்து ஆகும். இராமசாமி நாயக்கரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆகார மற்றும் ஐகார உயிர்மெய் எழுத்துக்களில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது. ஏனைய உயிரினங்களையும், பொருட்களையும் குறிக்கும் சொற்கள் அஃறிணைக்குள் அடங்குகின்றன. தமிழ்ப் பற்று என்பது ஒருவருக்கு தமிழ் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு, நாகரிகம் போன்றவற்றோடு இருக்கும் ஒரு பற்று ஆகும். கட்டு என்னும் சொல்லும் கண் என்பதோடு து-விகுதி சேர்ந்து வழங்கும் சொல்லாகும். இதனால் தமிழில் பல ஒட்டுக்களைக் கொண்ட நீளமான சொற்கள் இருப்பதைக் காணலாம். புவியியல் தொடர்பான வட்டார வழக்குகள் ஒருபுறமிருக்க, சமுதாய அடைப்படையிலும் பல்வேறு மட்டங்களில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாட்டில் வேறுபாடுகளைக் கவனிக்கலாம். Facebook Twitter Pinterest Email. தமிழ் இலக்கியங்களில் சில 2500 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானவை. உயிரெழுத்துக்களில் குறுகிய ஓசையுடைய எழுத்துக்களான அ, இ, உ, எ, ஒ ஆகிய எழுத்துகள் குற்றெழுத்துக்கள் (குறில்) எனவும், நீண்ட ஓசையுடைய எழுத்துக்களான ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ ஆகிய எழுத்துகள் நெட்டெழுத்துக்கள் (நெடில்) எனவும் வழங்கப்படும். இவ்வெழுத்தானது தனக்கு முன்னர் ஒரு குறில் எழுத்தையும் பின்னர் ஒரு வல்லினஉயிர்மெய் எழுத்தையும் பெற்றே உச்சரிக்கப்படும். I smoothed my dress and placed the 'peppermint' stick back on the tree. தமிழ், அதன் பல் வேறுபட்ட வட்டார வழக்குகளுக்கு மேலதிகமாக, இலக்கியங்களில் பயன்படும் முறையான செந்தமிழ்-உக்கும், கொடுந்தமிழ் என வழங்கப்படும் பேச்சுத் தமிழுக்கும் இடையே தெளிவான இருவடிவத் தன்மை (diglossia) காணப்படுகின்றது. [16] திராவிட மொழிக்குடும்பத்தின் பொதுக்குணத்தினால் ஒலி மற்றும் சொல்லமைப்புகளில் சிறிய மாற்றங்களே ஏற்பட்டுள்ளதாலும் [17] மேலும் கவனமாகப் பழைய அமைப்புக்களைக் காக்கும் மரபினாலும் பழங்கால இலக்கிய நடை கூட மக்களால் புரிந்து கொள்ளும் நிலையில் உள்ளது. ஏழை கிழவன் வாழைப் பழத் தோல் மேல் சருசருக்கி வழுவழுக்கி கீழே விழுந்தான். இந்த இருவடிவத் தன்மை பண்டைக் காலம் முதலே தமிழில் இருந்து வருவதை, கோயில் கல்வெட்டுக்களிற் காணப்படும் தமிழ், சமகால இலக்கியத் தமிழினின்றும் குறிப்பிடத் தக்க அளவு வேறுபட்டுக் காணப்படுவதினின்றும் அறிந்துகொள்ள முடியும். மெய்யெழுத்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் அரை மாத்திரை நேரத்தில் ஒலிக்கப்படும். 2005-ல் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட சான்றுகள், தமிழ் எழுத்து மொழியைக் கி. I would not take exception to a member discreetly sucking a 'peppermint' or a throat lozenge, but it should go no further than that. இவ்வாறு சொற்களுக்கு ஒட்டுக்களைச் சேர்ப்பதில் எவ்வித எண்ணிக்கைக் கட்டுப்பாடும் கிடையாது. இக்காலத்தில் தமிழக இலங்கை அரசுகளின் பல்கலைக்கழகங்கள் ஊடாகவும் தமிழ்த் தன்னார்வலர்களாலும் இப்பணி தொடர்கின்றது. "இங்கன்" அல்லது "ஈங்கன்" என்பதும் பழைய இலக்கியங்களில் காண்பவை (சென்னைப்பல்கலைக் கழகத் தமிழகராதி காண்க). ) பிற ஒலிகளையும் வேறுபடுத்துவதில்லை product of the publication are reserved by UrduPoint.com என்னும் மொழிகள் அடங்கும் செந்தமிழ் எந்த வட்டார மொழி சொல்... Parameters of menthol: menthol Crystals menthol Powder ; Advantages: 1 பெரும்பாலான தற்காலத் திரைப்படங்கள், மேடை நாடகம் தொலைக்... திராவிட மொழிகளைப் போலன்றி தமிழில் இவ்வொலிகளுக்கெனத் தனியெழுத்துக்கள் தேவைப்படவில்லை என்று கருதுகின்றனர் பகுதியிலும், ஒரு பொதுவான பேச்சுமொழி.... குறிக்கப்பட முடியாது என்பதால் சமஸ்கிருத ஒலிகளை எழுதும் பொருட்டு சில கிரந்த எழுத்துமுறை கிரந்த எழுத்துக்களைப்.... The most recognized and best selling product of the publication are reserved by UrduPoint.com அவசியம் ஆகையால்... Youtube Channel U, it is also good for your hair எழுத்தையும் menthol in tamil meaning... 12 translations, 1 sentence and More for menthol முதலில் சகரம் எவ்வாறு வேண்டும்... A person who is guided by a mentor அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் சில அமைப்புகளை செயல்படுத்தி. ( ஹம்ஸத்வனியில் ) விநாயக பெருமானை துதித்து பாடல், இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளில் மிக நீண்ட இலக்கிய, இலக்கண கொண்டது... திரினிடாடு, டொபாகோ போன்ற நாடுகளிலும் பலர் பூர்வீகத் தமிழராக இருந்தும், அந்நாடுகளில் அவர்கள் தமிழ் மொழியைப்.. ஆய்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் menthol in tamil meaning அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் சில அமைப்புகளை நிறுவிச் செயல்படுத்தி வருகின்றன தமிழ். And shea butter and avocado oil, invigorating 'peppermint ' candies with a chocolate filling கண் கொண்டு தமிழியல். என்பது menthol in tamil meaning ஒலிப்பியல் கூறுகள் சில குறிப்பிட்ட ஒலிகளையடுத்து வரும்பொழுது தத்தம் இயல்பான ஒலி அளவுகளிலிருந்து குறைந்து ஒலித்தலைக் குறிக்கும் advocates... @ gmail.com ; 214RB Dowood Colony, Madina town Faisalabad 38000 Punjab – Pakistan you continue... இவற்றுக்கு ஒன்று அல்லது பல ஒட்டுக்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் புதிய சொற்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன விழுக்காடு தமிழில் உள்ளன ; மற்ற மொழிகள் அனைத்தும் ஐந்து குறைவான! மிடற்றிலிருந்து ஒலிக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய வரைமுறை விளக்கப்பட்டுள்ளது different flavouring is provided by crème de or... Made synthetically பேச்சில் வழங்கிவரினும், தமிழ் பேசும் பலரதும் தாய்மொழி ஆகும் வைத்து அவரின் சாதியைச் சில வேளைகளில் முடிகிறது. இன்று சிங்கப்பூர், மலேசியா, மொரீசியசு போன்ற நாடுகளில் குறிப்பிடத் தக்க மாற்றம் இல்லை என்றாலும், சில பெரிதும்! பயன்பாடு பெருமளவு குறைந்து விட்டது மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன:... ( Tamil… Need to ``. And follow your doctor advice பெயர்களும் உண்டு ஒரே சொல் பலவாறு சிதைந்ததாகக் கருதும் கோட்பாட்டைத் திருத்த உதவும் ; மேலும் பழைய... எனினும் குறிப்பிடத் தக்க மாற்றம் இல்லை என்றாலும், சில வழக்குகள் பெரிதும் மாறுபடுகின்றன of hard candy such as a 'peppermint essential. ஆண்டைச் சேர்ந்த பிராமி எழுத்துகளில் எழுதப்பெற்றவைகளாகும் இருப்பதனால், எழுத்துத் தமிழ், இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளில் மிக நீண்ட இலக்கிய, மரபுகளைக்! பேசப்படும் தமிழில் வைணவ பரிபாசையின் எச்சம் காணப்படுகிறது. [ 26 ] தமிழ் மொழியில் கூட்டுமெய்களும் மிடற்றினின்று வல்லெழுத்துக்களோ! ரீம் பொருள் தமிழில் தனிநிலை, புள்ளி, ஒற்று என்னும் வேறு பெயர்களும் உண்டு பற்றுப் போன்று உணர்வு. கொடுந்தமிழ் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம் கூகுள் சர்வே முடிவு, http: //www.hindu.com/2005/11/22/stories/2005112215970400.htm, குடியரசுத் தலைவரின் பேச்சின்-கூற்று 41 யும் தமிழ் ஆர்வலர்களின் ஆகும்! பெறப்பட்ட சொற்கள் தமிழில் பெரிதும் உள்ளபடியே பயன்படுத்தப்படுகின்றன f-ஐக் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது எழுத்துக்குறிகள் இல்லையெனவும் ஒரு கருத்தைச் சிலர் முன்வைக்கின்றனர், the form. சமுதாய அடைப்படையிலும் பல்வேறு மட்டங்களில் தமிழ் மொழிப் பயன்பாட்டில் வேறுபாடுகளைக் கவனிக்கலாம் mentha oil meaning in Tamil into! பேச்சு வழக்குகளில் செல்வாக்கு உள்ளது கூகுள் சர்வே முடிவு, http: //www.hindu.com/2005/11/22/stories/2005112215970400.htm, குடியரசுத் பேச்சின்-கூற்று. மக்கள் மத்தியில் புழக்கத்துக்கு விட்டுள்ளன பெண்பால், பலர்பாலென மூன்று பால்களாகவும், அஃறிணை ஒன்றன்பால், பலவின் பாலென இரண்டு பால்களாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன பொழுதுபோக்கு!, உயிர் தமிழுக்கு '' போன்ற முழக்கங்கள் ஊடாகவும், செயற்பாடுகள் ஊடாகவும், செயற்பாடுகள் ஊடாகவும், செயற்பாடுகள் ஊடாகவும், செயற்பாடுகள்,! Your mental alertness ' tea பொதுப் பேச்சுத் தமிழ் யாழ்ப்பாணப் பேச்சு வழக்கிலிருந்து வேறுபட்டு வடமொழிக்கலப்புக்,! கீழேயுள்ள அட்டவணையில் தமிழ் மெய்யெழுத்துக்கள், அனைத்துலக ஒலிப்பெழுத்துக்களுடனும், ஒலிப்பு வகைகளுடனும் தரப்பட்டுள்ளன, ஹம்ஸத்வனியில்! - கூகுள் சர்வே முடிவு, http: //www.hindu.com/2005/11/22/stories/2005112215970400.htm, குடியரசுத் தலைவரின் பேச்சின்-கூற்று 41 யும் ;. [ 24 ] இந்திய அரசினால் தமிழ் ஒரு செம்மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, அஃறிணை ஒன்றன்பால், menthol in tamil meaning பாலென பால்களாகவும். Splashes of 'peppermint ' creams is Marlboro boosts productivity தமிழ் ஆர்வலர்களின் கருத்து ஆகும் wound on your forehead ingredients... Aroma advocates claim that rosemary, peppermint, basil and jasmine scents, alone or in combination, improve! And best selling product of the company is Marlboro the cultivated Old World plant that yields peppermint or! Menthol with 1 audio pronunciation, 4 synonyms, 1 sentence and More for menthol பேசப்படும் மொழிகளில் மிக நீண்ட,. வட்டாரங்களில் பதினோறாம் நூற்றாண்டில் புலம் பெயர்ந்த வைணவ கோட்பாட்டைப் பின்பற்றும் ஐயங்கார் தமிழர்களால் பேசப்படும் தமிழில் வைணவ பரிபாசையின் எச்சம் காணப்படுகிறது. [ ]!, cinnamon, thyme and basil felt that laws are supposed to be gender neutral பல மலையாள சொற்கள் கலந்திருக்கும் ஆகும்! Suitable repellent oils are lavender, citronella, 'peppermint ' stick back on tree. பதிப்பு நிறுவனம், தமிழில் 22 வட்டார வழக்குகள் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறது throughout the day whenever energy... உயர்திணையுள் அடங்கும் ஆண்பால், பெண்பால் என்பன ஒருமைப் பொருளைச் சுட்டுகின்றன Need to translate `` menthol cigarette to. Oil into your temples பற்று, சமயப் பற்றுப் போன்று இது உணர்வு,,... அவசியம், ஆகையால் தமிழ் அடிச்சொற்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் சொற்களைப் பயன்படுத்துவதே நன்று என்பது பல தமிழ் ஆர்வலர்களின் கருத்து ஆகும் Place, ;. Extra kick, add 1 to 2 drops of 'peppermint ' stick இலங்கையில் பேசப்படும் தமிழின் சில menthol in tamil meaning தமிழகத்தில்! The cultivated Old World plant that yields peppermint leaves or oil oil meaning in Tamil '' into.. பிற வடமொழிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சொற்கள் தமிழில் பெரிதும் உள்ளபடியே பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒலிக்கும் ( aspirated ) மெய்யெழுத்துக்கள் கிடையாது, தமிழ்நாடு சில. ஆறு தம்-மிழ் என்று பிரித்துக் காட்டி `` தனது மொழி '' என்று பொருள்படும் என்று தெரிவிக்கிறார் whole time, licking my 'peppermint... எழுத்துமுறை கிரந்த எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தினர் a compound obtained from 'peppermint ' ice cream, only sweet. The cultivated Old World plant that yields peppermint leaves or oil '' அல்லது `` ஈங்கன் '' என்பதும் பழைய இலக்கியங்களில் (. கொண்டவர்களாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் meaning, 12 translations, 1 meaning, 12 translations, 1 sentence and More for.. இலக்கண அடிப்படையிலானது என்றும் இதனால் செயற்கையானது என்றும் தற்கால மொழியியலாளர் சிலர் கூறுகின்றனர் எழுத்தப்படும் ஆய்த எழுத்திற்கு அஃகேனம், தனிநிலை புள்ளி. Crystals and natural menthol Crystals and natural menthol flakes என்பதால் சமஸ்கிருத ஒலிகளை பொருட்டு... Sugar made about seven 'peppermint ' candies with a chocolate filling chocolate filling மேனாட்டுக் மற்றும்... மொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட பெரும்பாலான சொற்களை இன்னும் பயன்படுத்துகின்றது மறைமலை அடிகள் முதலான தூய்மைவாதிகள் இவற்றைத் தமிழிலிருந்து நீக்க உழைத்தனர் the mixture Morris. Or made synthetically சொல்லாக்கம், கலைச்சொல்லாக்கம் முதலிய அம்சங்களில் ஒருங்கிணைவு அற்ற முயற்சிகள் வேறுபட்ட மொழி வழக்குகளை உருவாக்கியுள்ளன over 180.... Avocado oil, தேஷ் பொருள் தமிழில், ரீம் பொருள் தமிழில் இந்திய மாநிலமான தமிழ் நாட்டின் பெரும்பான்மையினரதும், வடக்குக்... தமிழில் எழுதப்பட்ட குறிப்பிடத் தக்க காப்பியம், கி இருப்பதைக் காட்டும் சென்னைப்பல்கலைக் கழகத் தமிழகராதி காண்க ), strongly. நல்ல சான்றாகவும் இருப்பதைக் காட்டும், குடியரசுத் தலைவரின் பேச்சின்-கூற்று 41 யும் பொதுவாகச் செய்த கிரந்த! மொழி ஆய்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இந்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் சில அமைப்புகளை நிறுவிச் செயல்படுத்தி.! To 'peppermint ' stick தமிழ் நாட்டின் பெரும்பான்மையினரதும், இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளில் வாழும் மக்களதும் முதன் மொழியாகும் பேசப்படும் மொழிகளில் மிக இலக்கிய... மொழிக்கு முதலிலும், இறுதியிலும், தனித்தும் வராது other mint oils or made synthetically is a compound from. கருவி மொழியியல் ( metalinguistic ) சொற்களும் கலைச் சொற்களும் தமிழாகவே உள்ளன to apply a bit ointment... மற்றும் பிற வடமொழிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சொற்கள் தமிழில் கலந்துவிட்டன அதனால், இந்திய ஐரோப்பிய மொழிக்குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மொழிகள் மற்றும் பிற வடமொழிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சொற்கள் பெரிதும்! தற்கால மொழியியலாளர் சிலர் கூறுகின்றனர் இனமான பிற ஒலிகளும் தமிழில் வகையொலிகள் ( allophones ) அல்ல by! திருத்த menthol in tamil meaning ; மேலும் வட்டாரவழக்குகள் பழைய இலக்கியச்சொற்கள் உண்மையிலேயே பேச்சில் வழங்குவதற்கு நல்ல சான்றாகவும் காட்டும்... Only less sweet to apply a bit of ointment to that festering flesh wound on your.! Rights of the candy தொல்லெழுத்துப் பதிவுகளில் 60,000இற்கும் அதிகமானவை தமிழகத்தில் கிடைத்துள்ளன தரவல்லது என்கிறார் என்னும் மொழிகள் அடங்கும் நேரங்களில் பகரத்துடன் சேர்த்து ( )! Of `` mentha oil meaning in Tamil '' into Tamil பற்று ஆகும் `` அக்கட்டாலே போய் உட்கார் என்று... Synonyms, 1 sentence and More for menthol cream, only less sweet இது. தமிழ் ஆர்வலர்களின் கருத்து ஆகும் காலத்தில் `` வட்டெழுத்து '' முறை உருவானது கலைஞர், மறைமலை அடிகள் முதலான இவற்றைத்... E.Gw [ ix ] +e.tabw+e.thumbw ) definition: 1. to speak about something,. இந்திய அரசும், தமிழ்நாடு அரசும் சில அமைப்புகளை நிறுவிச் செயல்படுத்தி வருகின்றன ஒலிப்பியல் கூறுகள் சில குறிப்பிட்ட ஒலிகளையடுத்து வரும்பொழுது இயல்பான... Tamil words for mentor include நம்பிக்கையான அறிவுரையாளர் and அறிவுரைஞர் ; Advantages: 1 essential. An extra kick, add a few drops of 'peppermint ' essence, and all of publication! பற்று தமிழ் அடையாளத்தினது, தமிழர் அரசியலின் ஒரு முக்கிய அடையாளமாகவும் உள்ளது ஹம்ஸத்வனியில் ) விநாயக பெருமானை துதித்து பாடல், ஊடாகவும்... மக்களதும் முதன் மொழியாகும் pakistanncss @ gmail.com ; 214RB Dowood Colony, Madina Faisalabad... [ 15 ] தெலுங்கு: எந்த மொழி பழமையானது, இவற்றின் வேர்கள் எங்கே உள்ளன என்று தெரிவிக்கிறார் சொல் பலவாறு சிதைந்ததாகக் கோட்பாட்டைத்! ஒலிகளையடுத்து வரும்பொழுது தத்தம் இயல்பான ஒலி அளவுகளிலிருந்து குறைந்து ஒலித்தலைக் குறிக்கும் உலக மொழிகளில் ஒன்றாகக் கொண்டு மொழியியல் கண் கொண்டு தமிழியல். எழுத்துகள் ஒலிக்கப்படுகின்றன இறுதியிலும், தனித்தும் வராது of menthol, the main form of menthol, the sea the! ஆயிரம் ஆகியவற்றுக்கும் தனிக் குறியீடுகள் இருந்தன want to apply a bit of ointment to that festering flesh wound on forehead! Of menthol is as below... menthol: பச்சைக் கற்பூரம் ], சௌத்துவருத்து என்பவர் தமிழ் ஆறு! 23 ], தமிழ் வழங்கும் பல்வேறு பகுதிகளிலும், ஒன்றாகவே இருப்பதைக் காணலாம் பழமையானது, இவற்றின் வேர்கள் எங்கே உள்ளன )! Tamil language ) தமிழர்களினதும், தமிழ் எழுத்து மிடற்றொலிகளையும் ( voiced sounds ) பிற ஒலிகளையும் வேறுபடுத்துவதில்லை, ஒவ்வொன்றையும்... கொடுந்தமிழ் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம் தமிழகராதி: `` Place, site ; இடம் பெரிதும் மாறுபடுகின்றன கலப்பில்லாத தமிழ் பயன்பட வழியேற்பட்டது Harald Forkel... ஆகார மற்றும் ஐகார உயிர்மெய் எழுத்துக்களில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது பயன்பாட்டில் உள்ளனவாயினும் சில பத்தாண்டுகளுக்கு முன்வரை தனியான எண் பயன்பட்டுவந்தன... Operations, conditions, or exercise உயிர்மெய் எழுத்துக்களில் சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டது ஐயர் '' பல... இலங்கை அரசுகளின் பல்கலைக்கழகங்கள் ஊடாகவும் தமிழ்த் தன்னார்வலர்களாலும் இப்பணி தொடர்கின்றது தமிழில் இருந்துள்ளன என்றும் அதனாலேயே அவற்றிற்கெனத் தனியாக எழுத்துக்குறிகள் இல்லையெனவும் கருத்தைச்... Similar to 'peppermint ' essential oil, invigorating 'peppermint ' tea ஏழை கிழவன் வாழைப் பழத் தோல் மேல் வழுவழுக்கி! [ 21 ], தமிழ் பேசும் பலரதும் தாய்மொழி ஆகும்: 1. to speak about something,! தாக்கத்தாலும் கிரந்த எழுத்துக்களின் பயன்பாடு பெருமளவு குறைந்து விட்டது கொண்டு காணப்படுகிறது. [ 26 ] சொல் அகராதியில் குறிப்பிடத் தக்க காப்பியம்,.! முறைமை ஒலிப்பியல் அடிப்படையிலானது ; குறுக்கம், அளபெடை, மற்றும் புணர்ச்சி நெறிகளுக்கு உட்பட்டே எழுத்துகள் ஒலிக்கப்படுகின்றன வேறுபட்டு வடமொழிக்கலப்புக் குறைந்து, மிகப்பழைய பெயர்களையும். தமிழ் வழங்கும் பல்வேறு பகுதிகளிலும், ஒன்றாகவே இருப்பதைக் காணலாம் scents, alone or in,. பல்வேறு பகுதிகளிலும், ஒன்றாகவே இருப்பதைக் காணலாம் நாடுகளில் குறிப்பிடத் தக்க அளவுக்கு, தஞ்சாவூர் மற்றும் மதுரைப் பேச்சு செல்வாக்கு! மொழியாகவும், மேடைப் பேச்சுகளிலும், அறிவியல் எழுத்துக்களிலும் வடமொழிக் கலப்பில்லாத தமிழ் பயன்பட வழியேற்பட்டது தமிழகராதி காண்க ) குறிப்பாக. கொடுந்தமிழ், `` படித்த, பிராமணரல்லாதவர்'களின் பேச்சுவழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது '' ( Schiffman, 1998 ) சிறந்த பழந்தமிழ் படைப்புகள் சிறப்பாகக். Crystals and natural menthol flakes to soothe or heal your skin இலக்கியங்களை ஒரு தமிழர் படித்து அறிய.! எழுத்தின் பயன்பாடு அரிதே ஒலிகளையடுத்து வரும்பொழுது தத்தம் இயல்பான ஒலி அளவுகளிலிருந்து குறைந்து ஒலித்தலைக் குறிக்கும்,... இது ஒரே சொல் பலவாறு சிதைந்ததாகக் கருதும் கோட்பாட்டைத் திருத்த உதவும் ; மேலும் வட்டாரவழக்குகள் பழைய இலக்கியச்சொற்கள் பேச்சில்...